Xich Lo


Related Images

CHOLON - PAGODE DES CANTONNAIS 1963 Coup in Saigon, Vietnam (7) SAIGON 1950 - Bến xích lô máy Chợ Cũ - Photo by Carl Mydans vòng xoay chợ Bến Thành LIFE Magazine Sept 23, 1966 (1) - A Nation Shackled by Her Own History SAIGON 1950 - Bến xích lô máy Chợ Cũ - Photo by Carl Mydans Saigon 1968 - Lăng Ông Bà Chiểu Ké hoa đào   Urena lobata L.   họ Bông Malvaceae. A Khám lớn (Maison Centrale de Saigon), những năm 1920. Mặt tiền trông ra đường Mac Mahon (Nam Kỳ Khởi Nghĩa) Clubmaster I feel sorry for the Rickshaw driver on this trip - Photo by Dennis 1968 HANOI 1967 - Hai người đi xích lô đạp tại trung tâm Hanoi Saigon 1969/70 - Photo by David Staszak BẢN ĐỒ ĐÔ THÀNH SAIGON 1959 Saigon 1970 - Bicycle (Xich Lo Dap).Nguyen Hue Blvd - Photo by Michael Belis Xích lô Saigon Dec. 1968 - Xich-Lo Dap drivers - Photo by Brian Wickham Pleiku 1967 - Xích lô góc đường Hai Bà Trưng - Lê Lai Lan càng cua xích hủ-19339


License: Creative Commons - Attribution
Author: d_pham
Description:


Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 100X69 View Download
Small 240X165 View Download
Small 320 320X220 View Download
Small 400 400X274 View Download
Medium 500X343 View Download
Medium 640 640X439 View Download
Medium 800 800X549 View Download
Original 835X573 View Download