U.S. EISENHOWER VIETNAM DIEM


Related Images

Between Coștila and Caraiman peaks, Bucegi Mountains, Romania U-Bahn HafenCity U of H U U - Olympia-Stadion U 1 Made U Look Waiting for u U.F.O. U Street Plan U Eindhoven U Street U of O U-Bahn See u Flowers for u U Blue U 1ad P1130705 Metynka na pc Hey U


License: Creative Commons - Attribution
Author: manhhai
Description:
First lady Mamie Eisenhower, center, is greeted by Vietnam President Ngo Dinh Diem, right, at a state dinner at the Vietnam Embassy in Washington, D.C., May 10, 1957. From left are, U.S. President Dwight Eisenhower and Britain's field marshal Viscount Montgomery. (AP Photo) Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower, đứng giữa, được Tổng thống Việt Nam Ngô Đình Diệm, bên phải, chào đón trong bữa tối cấp nhà nước tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington, ngày 10 tháng 5 năm 1957. Từ trái qua là Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower và Thống chế Vương quốc Anh Montgomery . [Viscount = a British nobleman ranking above a baron and below an earl. Tử tước ] ------------------------------ Bernard Montgomery – Thống chế quân đội Anh nghiencuuquocte.org/2015/06/06/bernard-montgomery/ Montgomery là vị tướng người Anh nổi tiếng nhất trong Thế chiến thứ hai, được biết đến với chiến thắng trong trận El Alamein tháng 11/1942. Biệt danh của ông là ‘Monty’.

Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 100X78 View Download
Small 240X188 View Download
Small 320 320X250 View Download
Small 400 400X313 View Download
Medium 500X391 View Download
Medium 640 640X500 View Download
Medium 800 800X625 View Download
Large 1024X800 View Download
Original 1200X938 View Download