Waterline


Related Images

Left Side Warta Warka and the Methodical Process, Bishop Ca under waterline Galleon Neptune. Genoa. Il Galeone Down to the Waterline Tunnel cave. Howard H. Middleton Last light (3 of 3) Getting Focus Барк Canary Wharf Station / west elevation Барк HMAS AUSTRALIA I listing while sinking China Galleon Neptune. Genoa. Il Galeone A walk on the beach Girl by the waterline Waterline Croatia-01857 - Wind Surf Coney Waterline the waterline


License: Creative Commons - Attribution
Author: Paul van de Velde
Description:
Dutch/ English Op het Eiland van Dordrecht ligt een zeer markante bunkerstructuur, bestaande uit kazematten, onderdeel van het zuidfront van de ‘Vesting Holland’. De kazematten werden langs de buitenste, zuidelijke dijken van het Eiland van Dordrecht op regelmatige afstand van elkaar gebouwd. Ze bestaan uit één laag met een soort schilddak, zijn geheel in schoon gewapend beton uitgevoerd en hebben één toegangsopening. De – in totaal bijna 60 – kazematten zijn tussen februari en mei 1940 gemaakt als groepsschuilplaats, in opdracht van de Nederlandse Staat. Toen de oorlog uitbrak in Nederland, waren ze eigenlijk nog niet helemaal klaar. Ook aan de Kop van ’t Land zijn enkele kazematten te vinden. On the island of Dordrecht there is a very striking bunker structure, consisting of casemates, part of the southern front of the 'Vesting Holland'. The casemates were built at regular intervals along the outer, southern dikes of the Island of Dordrecht. They consist of one layer with a kind of shield roof, are completely constructed in clean reinforced concrete and have one access opening. The - almost 60 - casemates were made between February and May 1940 as a group shelter, commissioned by the Dutch State. When the world war II broke out in the Netherlands, they were not really ready yet. Some casemates can also be found at "Kop van 't Land" at the island. (Stichting landschap & cultuurhistorie)

Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 100X67 View Download
Small 240X160 View Download
Small 320 320X213 View Download
Medium 500X333 View Download
Medium 640 640X427 View Download
Medium 800 800X533 View Download
Large 1024X683 View Download
Large 1600 1600X1067 View Download
Large 2048 2048X1365 View Download
Original 6000X4000 View Download