4777-Igrexa de Santiago na Cidade Vella da Coruña.


Related Images

DSC_4777 IMG_4777 DSC_4777 Image from page 484 of AP4756-Breton – Cholon, 1904 – Une paserelle – Le bain des buffles Patient on stretcher on army Army Red Cross DSC_4777 IMG_4777 4777 BV57XKY NATIONAL EXPRESS WEST MIDLANDS 4777 BV57XKY NEWM Dzień Dziecka 01.06.2018 Osiedle Kijowska-4777 18-223_00.25.37_VMC_Img_No_9.png National Express West Midlands Scania Omnicity N230UD/Scania, 4777 20181104-D7K_4777.jpg _MG_4777 Rostand (LOC) BVG / Scania Citywide LFA GN15 n°4518 et Scania Citywide LFA GN18 n°4777 IMG_4777 DSC_4777


License: Creative Commons - Attribution
Author: Jose Luis Cernadas Iglesias
Description:
A igrexa de Santiago é o templo coruñés principal e o máis antigo. Comezouse a construír no século XII, durante o reinado de Fernando II. No seu adro reuníase o concello desde o século XV. A planta orixinal contaba con tres naves, que foron reducidas a unha só, de estilo oxival, no século XV. A fachada principal é románica e sobresae do muro nun bloque. Na arquivolta central aparecen os vinte anciáns do Apocalipse cos seus instrumentos musicais escoitando ao Salvador. O tímpano está sostido por anxos e nel aparece Santiago a cabalo. Esta figura, e algunha outra, proceden doutra parte. Polo leste hai tres ábsidas románicas, divididas no exterior por columnas con capiteis vexetais; a da esquerda está seccionada por un esquinal da torre. A igrexa conta con tres portas, das que a do norte é a máis antiga. O tímpano está sostido por dúas mochetas con cabezas de bovinos e representa un año entre dous circos que sostén unha cruz coas patas. A porta sur tamén é románica e ábrese á sancristía. A torre é igualmente románica, aínda que houbo de ser reparada no 1607 a causa dalgunha explosión, xa que foi o polvorín da antiga cidade. Forma un curioso recuncho coa casa do Consulado na que é a rúa máis curta da Coruña, a da Reixa Dourada. Resaltan os canzorros que sosteñen o beiril do tellado e o rosetón no testeiro da nave. Traido da Galipedia. A arte románica espallouse dende Francia ao resto da Europa occidental a partires do século XI. O estilo chegaría á península Ibérica da man do Camiño de Santiago cuxas vías principais confluían en Compostela, vila onde se dirixían milleiros de peregrinos de toda Europa que viñan a louvar a suposta tumba do apóstolo Santiago. A data de chegada do estilo a España é aproximadamente entre o século XI e comezos do XII. Algunhas das principais paradas do Camiño, serían as primeiras en desenvolver este estilo, erixíndose igrexas, catedrais e mosteiros, como a catedral de Jaca, a igrexa monástica de San Martín de Frómista, a basílica de San Isidoro de León e as primeiras pedras da catedral compostelá. A época de expansión do estilo pola península, coincide coa ocupación musulmá, desenrolándose deste xeito o Románico pola parte setentrional da península, non ocupada polos mouros. As principais mostras deste arte pódense atopar por toda a xeografía do país, destacando, xunto a catedral compostelá os mosteiros medievais da Ribeira Sacra onde se poden atopar numerosos mosteiros románicos entre as provincias de Lugo e Ourense. Fonte: Galipedia O termo románico, como concepto que define un estilo artístico, foi utilizado por primeira vez en 1820 por Charles de Gerville, considerando con este termo toda a arte que se realiza anterior ó estilo gótico dende a caída do Imperio Romano; e por analoxía ó termo xa coñecido de linguas románicas, a arte románica sucedía á arte antiga tal e como as linguas románicas eran as sucesoras do latín. Posteriormente, a acepción de arte románica foise restrinxindo e pasou a designa-la arte desenvolvida en Occidente entre os séculos XI e XII, aínda que aínda hoxe seguen as controversias para determinar con exactitude a amplitude de espazo e tempo que abrangue este estilo.

Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 100X77 View Download
Small 240X185 View Download
Small 320 320X246 View Download
Small 400 400X308 View Download
Medium 500X385 View Download
Medium 640 640X492 View Download
Medium 800 800X615 View Download
Large 1024X788 View Download
Large 1600 1600X1231 View Download
Large 2048 2048X1575 View Download
X-Large 3K 2988X2298 View Download
Original 2988X2298 View Download