អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា “YSEALI Generation: EARTH" ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច នៅ "មជ្ឈមណ្ឌលអង្គរ​សម្រាប់​ការអភិរក្ស​អភិរក្សជីវចម្រុះ (ACCB)" នៅក្បាលស្ពាន ក្នុងខេត្តសៀមរាប។


Related Images

Hatorific Wasp Waists in Clarinbridge Ups and Downs Angers, Maine-et-Loire, France UFO over Clacks Canyon, Arizona, USA Riverview Theater - Norfolk Viriginia  -  United States - Art Deco Architecture - HDR Republic of Iceland - Landscape - Hiking Trail Chicago, Illinois, USA Berliner Dom und Friedrichsbrücke Positano_02 Chicago Illinois - The Auditorium - Main Staircase from the Lobby - Historic  - Case Iron Chicago Illinois - The Auditorium - Top Floor - Former Dining Area - Now Library James-Simon-Galerie Ride Home | View From Azalea Hill Sonnenberg Gardens & Mansion Historic Park ~ Canandaigua NY New York City- New York City  - Lower East  - 1997 Creels and wheels and Peelers... Stratford Ontario ~ Canada ~ Victoria Lake ~ Avon River Swan To hell or to County Clare! Almost Spring Ambon, Morbihan, France


License: Creative Commons - Attribution-No Derivatives
Author: U.S. Embassy Phnom Penh
Description:
បុគ្គលិក ACCB ជួបជាមួយសមាជិក YSEALI ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់ ដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃ និងជីវចំរុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា “YSEALI Generation: EARTH" រួមមានយុវជនយុវ​នារីអាយុពី 18-25 ឆ្នាំ មកពីប្រទេសប្រុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និង វៀតណាម។ ចំណុច​ផ្ដោត​សំខាន់​នៃកម្មវិធីនេះ គឺ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការយល់​ស៊ីជម្រៅ​ទៅ លើ​បញ្ហា​ប្រឈម ​ផ្នែក​បរិស្ថាន ​ដែល​តំបន់​អាស៊ាន​ និង​តំបន់​ដទៃទៀត​កំពុង​មាន​។ The "YSEALI Generation: EARTH" participants visit Angkor Centre for Conservation of Biodiversity (ACCB) at Kbal Spean, Siem Reap. ACCB staff meet with the ‪‎YSEALI‬ members to talk about critical issues affecting wildlife and biodiversity in Cambodia. The U.S. Embassy brings together 72 young Southeast Asian leaders to Siem Reap for the workshop aiming to to foster a deeper understanding of challenges to the environment facing the ASEAN region and beyond. Participants include young people between the age of 18-25 from Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. [U.S. Embassy photo by Un Yarat]

Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 100X70 View Download
Small 240X168 View Download
Small 320 320X224 View Download
Small 400 400X280 View Download
Medium 500X351 View Download
Medium 640 640X449 View Download
Medium 800 800X561 View Download
Large 1024X718 View Download
Large 1600 1600X1122 View Download
Large 2048 2048X1436 View Download
X-Large 3K 3072X2154 View Download
Original 3293X2309 View Download