Image from page 427 of "Skämtbilden och dess historia i konsten" (1910)


Related Images

image d'antan image image image image image image image image image image image image image image image ClubImage2502__011a image ClubImage2502__005a image


License: No Copyright
Author: Internet Archive Book Images
Description:
Identifier: skmtbildenochd00lauruoft Title: Skämtbilden och dess historia i konsten Year: 1910 (1910s) Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940 Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt Contributing Library: Robarts - University of Toronto Digitizing Sponsor: MSN View Book Page: Book Viewer About This Book: Catalog Entry View All Images: All Images From Book Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book. Text Appearing Before Image: 336. Steinlen. Själfporträtt. Steinlen. Boulevardtidningen Gil Bias började 1890 utgifva en illu-strerad veckoupplaga, hvars första årgångar ha en stor betydelseför skämtteckningen genom de ritningar, som Steinlen utfördeför denna tidning. Gil Bias var vid denna tid en af de dyrare 419 FRANKRIKE. Text Appearing After Image: 337. I BOIS DE BOULOGNE.Teckning af Steinlen i Dans la Rue. dagliga tidningarna, afsedd för rika ungkarlar och den finarekokottvärlden, och med aktningsfull beundran meddelade denlitterära vivörtidningen om dessa damers middagar och tillställ-ningar. Veckobilagan sökte en annan, större publik. Hvarjenummer kostade endast fem centimer och var tryckt i färger,— Af konstnärligt värde voro — om de två nyssnämnda Legrand-numren öfver cancan undantagas — egentligen blott titelsidorna,tecknade af Steinlen. (Bild 339.) Ofta voro de illustrationer tillde korta noveller, som förekommo i tidningen. Flertalet af dessateckningar äro visserligen ej skämtbilder i egentlig mening, mende ha vanligen ett lätt karikeradt drag, som föranleder de flesta ut-ländska skämtteckningshistoriker att räkna den betydande sam-hälls- och sedeskildraren Steinlen som en af de främsta repre-sentanterna för fransk skämtteckning. Alexandre Théophile Steinlen, de yttre Parisboule-vardernas Note About Images Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 100X42 View Download
Small 240X102 View Download
Small 320 320X136 View Download
Small 400 400X170 View Download
Medium 500X212 View Download
Medium 640 640X271 View Download
Medium 800 800X339 View Download
Large 1024X434 View Download
Large 1600 1562X662 View Download
Original 1562X662 View Download