Image from page 359 of "Skämtbilden och dess historia i konsten" (1910)


Related Images

image image d'antan image image image image image image image image image image image image image image ClubImage2502__005a ClubImage2502__011a image image


License: No Copyright
Author: Internet Archive Book Images
Description:
Identifier: skmtbildenochd00lauruoft Title: Skämtbilden och dess historia i konsten Year: 1910 (1910s) Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940 Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt Contributing Library: Robarts - University of Toronto Digitizing Sponsor: MSN View Book Page: Book Viewer About This Book: Catalog Entry View All Images: All Images From Book Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book. Text Appearing Before Image: katyrutställning, som hölls 1891 i ElyséeMontmartres lokal af tidningen Le Courrier Frangais medarbe-tare. En liten ostyrig fröken kittlar med en gåsfjäder en satyr pänäsan (bild 280). Det dekorativa draget hos Chéret har gjorthonom till kartongtecknare för gobelänger. Hans produktion ärur konstnärlig synpunkt ojämn, men då hans affischer äro bästlyckade, verka de som glada fanfarer, det lifvar upp den trump-naste att se hans odygdiga flickor, fyllda med ^diablerie», sprattlapä väggarna, och man påminner sig med nöje den fina konstkän-naren K. J, Huysmans ord i Certains om Chérets bilder: »Yt-liga men förtrollande syn, förtjusande falsk, som om man sågeden pä en teater i ett feeri efter en god middag!» »Måladevalser» har en kvick fransman kallat dessa Chérets bilder, somha det^ eggande, trånande och sprittande i valsmusiken och därdet på samma gång sprakar och gnistrar som i ett fyrverkeri. 351 Lt Naméro : 40 ceitimes 17 Aoat 1890. 7 Aunée. »33 Text Appearing After Image: 1.11 Cli.issc, - i.-;!.,.i Lcvj-. 282. Ett nummer af Le Courrier Fran^ais med teckning af Louis Legrand. 352 MONTMARTRESKOLAN. Afbildningar efter Watteau eller Tiepolo hänga i hans ateljé,och af dessa 1700-talsmästare har han lärt behag och hållning,men hans konst är fullt personlig, och dessutom är hvarje af-fisch af hans hand genomsyrad af hvad fransmännen kalla parisia-nism. Chéret har tecknat öfver ett dussin affischer för piller-fabrikanten Géraudel. »Si vous toussez, prenez des pastilles Gérau-del!» det kunde man utantill i 1890-talets Paris, och det lästeman ej minst i Le Courrier Frangais, ett Montmartre-tidnings-företag, som förtjänade mycket både på de Géraudelska annon-serna och de Chéretska affischerna, hvilka följde med tidningensom konstbilagor. Under det Chat Noir förde en mera obemärkt tillvaro,blef Le Courrier Frangais först det mest fullödiga uttryck förMontmartrelynnet och sedan vida känd öfver hela Frankrike.Den började utkomma 1884. Note About Images Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Credit:

Select Image Size
Square 75X75 View Download
Large Square 150X150 View Download
Thumbnail 70X100 View Download
Small 167X240 View Download
Small 320 223X320 View Download
Small 400 279X400 View Download
Medium 349X500 View Download
Medium 640 447X640 View Download
Medium 800 558X800 View Download
Large 714X1024 View Download
Large 1600 1116X1600 View Download
Large 2048 1429X2048 View Download
Original 1574X2256 View Download